โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg