ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๒ ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๒ ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๒ ท่าน

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๒ ท่าน
๑.นางสาววิชุดา ดวงเหว้า วิชาเอกคณิตศาสตร์
๒.นางสาวสุภาพร กางแก้ว วิชาเอกคณิตศาสตร์


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg