ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า และ กระถางอุ้มน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมความพอเพียงของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg