ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี๒๕๖๒

ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี๒๕๖๒

ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี๒๕๖๒

ผอ. ขวัญใจ เกตุอุดม ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg