ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและงานประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและงานประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและงานประกันคุณภาพการศึกษา


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg