ท่านศน.ฮุสนา เงินเจริญ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่านศน.ฮุสนา เงินเจริญ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่านศน.ฮุสนา เงินเจริญ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้รับเกียรติจาก 
ท่านศน.ฮุสนา เงินเจริญ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg