การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม และคณะครูร่วมอนุโมทนาบุญกับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg