จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสานสัมพันธ์ ณ กองพันสะเทินน้ำสะเทินบก ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสานสัมพันธ์ ณ กองพันสะเทินน้ำสะเทินบก ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสานสัมพันธ์ ณ กองพันสะเทินน้ำสะเทินบก ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โรงเรียนเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานสานสัมพันธ์ ณ กองพันสะเทินน้ำสะเทินบก ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอขอบคุณท่านผอ.เอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg