ป.๖ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำใจให้บริสุทธิ์

ป.๖ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำใจให้บริสุทธิ์

ป.๖ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำใจให้บริสุทธิ์

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันพระแรม ๑๕ค่ำ เดือน ๓ เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดี เข้าถึงธรรมะคณะครูนักเรียนสายชั้น ป.๖ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำใจให้บริสุทธิ์


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg