โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เผยแพร่สู่ชุมชน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เผยแพร่สู่ชุมชน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เผยแพร่สู่ชุมชน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ การศึกษาเคียงคู่ศาสตร์พระราชา การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เผยแพร่สู่ชุมชน


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg