มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง ๓ ท่าน

มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง ๓ ท่าน

มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง ๓ ท่าน

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผอ. ขวัญใจ เกตุอุดมมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง ๓ ท่าน
ที่จะต้องกลับไปศึกษาต่อ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg