ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา "เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ส่งผลผลิตให้กับโครงการอาหารกลาวงัน เรียนรู้สู่การปฏิบัติ สนุก ได้ออกกำลังกาย มีรายได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด อบจ. ชลบุรี // โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg