กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป 4-6 โดยรองฯนุกูล โพธิ์เรียงเป็นผู้เปิดโครงการดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg