การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ กับกิจกรรมดี ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กๆ ทุกปี เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การมีน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน การเสียสละ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบุตรหลานของท่าน ให้ไปเปิดโลกกว้างในครั้งนี้กับเพื่อน ๆ และคุณครูค่ะ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg