พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันพฤหัสบดที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม ร่วมพิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ อาคารโดม


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg