จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานธรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน

จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานธรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน

จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานธรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อบจ. ชลบุรี จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานธรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg