นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Technochon Showcase 2018" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Technochon Showcase 2018" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Technochon Showcase 2018" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Technochon Showcase 2018" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg