การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมชัยพฤกษ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg