ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประทับโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


เป็นตราประจำจังหวัดชลบุรี ในวงกลมด้านใน ล้อมด้วยวงแหวนพื้นสีน้ำเงิน
ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ด้านล่างเป็นชื่อสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ล้อมรอบวงกลมภายนอกด้วยกระจังใบเทศ ใช้สำหรับประทับเอกสารสำคัญของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


        รัศมีสีเหลือง ๑๕ แฉก หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา จำนวน ๑๕ ระดับชั้นเรียน ที่เปิดทำการสอน
        ดอกบัวสีชมพูตั้งอยู่บนพานสีน้ำเงิน  หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักศรัทธาดั่งดอกบัวบูชาพระ
ตั้งอยู่บนพานสีน้ำเงินที่มีความมั่นคงมีความเที่ยงตรงประดุจดั่งน้ำทะเล
        อักษร ว.น.ค. เป็นชื่อย่อโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  สีฟ้า  คือสีสวรรค์ สีท้องฟ้า สีแห่งความยิ่งใหญ่ 
หมายถึง    มวลความรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมิรู้จบ
        อักษร คุณธรรม นำความรู้   คือปรัชญาของโรงเรียน
ใช้สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงเรียน

 

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg