การแต่งกายของนักเรียน

ระดับปฐมวัย

                                                                                

                           ชุดนักเรียนอนุบาล                      ชุดพละอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

                                                                                                                                                             

               เครื่องแบบนักเรียนประถมศึกษา                 ชุดพละประถมศึกษา
       

                                  ลูกเสือสำรอง                       ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                        

                        เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    ชุดพละนักเรียนมัธยมศึกษา

                                         

                 เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

            เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

       เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ            เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg