ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
( Wat Nongkor Community School )


ติดต่อเรา

  • 038-343856,038-343848
  • info@nongkor.ac.th
  • http://nongkor.ac.th
  • วันจันทร์-วันศุกร์:8.30 ถึง 16.30
  • วันเสาร์:ปิด
  • วันอาทิตย์:ปิด

ที่อยู่

เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัดชลบุรี
http://www.Nongkor.ac.th/

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg