สีประจำโรงเรียน/ต้นไม้ประจำ

สีประจำโรงเรียน

   

สีเหลือง – สีฟ้า
                         สีเหลือง  :  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา
                         สีฟ้า       หมายถึง  สีแห่งความยิ่งใหญ่  คือมวลความรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมิรู้จบ

ต้นไม้ประจำ

ต้นราชพฤกษ์

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg